/Uploads/201601/56aa03b2584aa.png

/Uploads/201601/56aa03b2584aa.png

全国免费服务专线

400-960-0203

联系我们

深圳市华方圆电子有限公司
销售总监:13927471755   余少华(先生)                                             
销售经理:13823774072   胡  梅 (女士)
销售经理:18565774719   余  迎 (女士)
销售经理:13927400015   钟容丽 (女士)

销售经理:18926468910   方宝林(先生)

销售经理:15813721102   方贤豪(先生)

技术支持:13927471755   余少华(先生)

投诉建议:13682543552   余凌云(女士)


官网手机二维码     华方圆微信公众号

   


全国咨询热线:400-960-0203                  
电话:0755-28392140  28392070  89760704
传真:0755-61201919  61201916
邮箱:714626008@qq.com
QQ: 2850275111(胡梅) 2850275116(余  迎)

2850275110 (余望根) 2850275114(钟容丽)

2850275119(方宝林) 2850275118(方贤豪)  

地址:深圳市龙岗区平湖街道富民工业区36栋富康路2号协成左二楼深圳华方圆电子有限公司


                                                                                                                


余少华个人微信    胡梅个人微信